Sala Travel - Nơi chia sẻ kinh nghiệm cho người mới đi du lịch

Khám phá Bãi tắm Cồn Long Khánh (Vũng Tàu 2) có gì vui có gì đặc biệt

Mục lục

  Bãi cồn Long Khánh là bãi tắm lý tưởng không thua kém bãi tắm Hà Tiên - Vũng Tàu...

  Long Khanh eyot is an ideal place to relax not inferior to Ha Tien - Vung Tau beach...

  Long Khanh beach-여름 관광-Hong Ngu, Dong Thap, 베트남 관광

  Long Khanh 해변은 Ha Tien-Vung Tau 해변보다 열등하지 않은 이상적인 해변입니다.

  Cù lao Long Khánh là một vùng đất màu mỡ, cây trái quanh năm bốn mùa tươi tốt. Hơn 2 năm qua, bãi cồn Long Khánh A được nhiều người trong tỉnh Đồng Tháp và ngoài tỉnh biết đến. Các tỉnh lân cận như An Giang cũng nô nức đến tắm. Nhân các ngày thứ bảy, chủ nhật cuối tuần, hằng ngày, đò Long Khánh - Long Sơn có ít nhất 300 lượt khách sang đò tắm cồn. Thưởng thức những món ăn đồng quê và ngắm cảnh đẹp mà thiên nhiên ban tặng.

  Long Khanh islet is a fertile land, with fruit trees all year round. Over the past 2 years, Long Khanh A dunes are known by many people in Dong Thap province and outside the province. The neighboring provinces like An Giang also come to bathe. On the weekends, Sundays, every day, Long Khanh - Long Son boat has at least 300 visitors to the boat. Enjoy the country food and admire the beauty that nature offers.

  Khám phá Bãi tắm Cồn Long Khánh (Vũng Tàu 2)

  Bãi tắm cồn Long Khánh

  Long Khanh 섬은 비옥 한 땅으로, 일년 내내 과일 나무가 무성한 사계절 내내 있습니다. 지난 2 년 동안, Long Khanh A 언덕은 동탑 지방과 지방 외부의 많은 사람들에게 알려져 있습니다. 안장 (An Giang)과 같은 인근 지방들도 목욕을 시작했다. 주말, 일요일, 매일, Long Khanh-Long Son 보트는 최소 300 명의 보트 방문객이 있습니다. 시골 음식을 즐기고 자연이 제공하는 아름다움에 감탄하십시오.

  ... Và hơn thế nữa ở năm 2020 này "bãi cồn long khánh" (bãi tắm cồn long khánh cù lao) đã xây dựng hoàn thành nhiều cảnh đẹp, ngoài tắm giữa cái nắng mùa hè chúng ta còn có thể chụp hình với nhiều khung cảnh được trang trí lắp đặt. bãi cồn long khánh nay được cách tân rất nhiều là một trong những điểm du lịch hay vui chơi đáng đến khi đến với long khánh Hồng Ngự - Đồng Tháp...

  ... And more than that in 2020, this "long khanh dunes" (long island dune island) has completed many beautiful scenes, in addition to bathing in the summer sun, we can take pictures with many scenes. Decorated installation. Long Khanh dunes are now innovated a lot, which is one of the worthwhile tourist attractions when coming to Long Khanh Hong Ngu - Dong Thap ...

  ... 그리고 2020 년 이상,이 "긴 칸 모래 언덕 해변"(긴 섬 모래 언덕 섬)은 여름 햇살에 목욕하는 것 외에도 많은 아름다운 장면을 완성했습니다. 많은 장식 장면이 설치되어 있습니다. Long Khanh 언덕은 현재 많은 혁신을 거쳤으며, 이는 Hong Khong Hong Ngu-Dong Thap에 올 때 가치있는 관광 명소 중 하나입니다 ...

  Hôm nay Hải sẽ cùng mọi người dạo quanh bãi cồn long khánh đầu năm 2020 này có gì mới so với trước kia và ăn những món ăn được chế biến theo cách miền tây, đặc biệt là trên cái bè đã được nhắc đến trên truyền thông "Lạ mắt với hàng nghìn con chim yến bay về trú ngụ ở nhà dân" hàng ngàn chim yén bay về trú ngụ một cách tự nhiên nhất nếu bạn muốn được xem khảnh khắc đó phải chờ tầm 18h00 nhé...

  Today, Hai will be with everyone walking around the dune beach in early 2020 with nothing new than before and eating Western-style dishes, especially on the raft mentioned in the media. "Fancy with thousands of swiftlets flying back to stay in people's houses" thousands of swiftlets fly back to live in the most natural way if you want to see that moment, wait around 18:00 ...

   

  오늘, Hai는 2020 년 초에 모래 언덕 해변을 걸어 다니면서 이전보다 새로운 것을 먹지 않고 서양식 요리를 특히 미디어에서 언급 한 뗏목에서 먹습니다. "사람들의 집에 머물기 위해 다시 날아 다니는 수천 마리의 스위프트가있는 팬시"그 순간을보고 싶다면 18:00 경 정도 기다리십시오.

  ...

  TAG:

  #dulichmientay

  #vũngtàu2

  #dulichhongngu

  #baiconlongkhanh

  #dulichsinhthaihongngu

  #dulichamthucmientay

   

  #BÃITẮMCỒNLONGKHÁNHHỒNGNGỰĐỒNGTHÁP

  #BÃICỒNLONGKHÁNH

  #DULỊCHMUAHÈ

  #DULỊCHSINHTHÁIBÃITẮMCỒNLONGKHÁNH

  #BÃITẮMCỒNLONGKHÁNHĐIỂMĐẾNMÙAHÈ

   

  #GOSWIMMINGINLONGKHANHISLETHONGNGUDONGTHAP

  #LONGKHANHEYOT

  #SUMMERTRAVEL

  #SUMMERTRAVELINLONGKHANHISLET

  #LONGKHANHISLETNICEPLACETOCOMEINSUMMER

  ...........................................................................

  Bài viết liên quan

  Đánh giá

  Bạn hãy trở thành người đánh giá đầu tiên

  Bình Luận

  Đánh giá sao:

  Đang gửi Đánh giá
  Gửi đánh giá thành công
  Gửi đánh giá thất bại, vui lòng thử lại sau

  Theo dõi bản tin của chúng tôi

  Đăng ký thông báo để không bỏ lỡ những tin tức hấp dẫn